FARLEY INVESTMENTS sp. z o.o. S.K.A.

Spółka FARLEY INVESTMENTS sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426208
 • REGON – 146203939
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-07-06

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-31

Dane adresowe firmy FARLEY INVESTMENTS sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Jerozolimskie 56 C

Miejscowość – 00-803 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.226051
Długość geogr. – 20.99514

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Dane wpisane do KRS

S4R sp. z o.o.

Spółka S4R sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426479
 • REGON – 146200540
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-03

Dane adresowe firmy S4R sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Zaruby 9 49

Miejscowość – 02-796 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.122532
Długość geogr. – 21.07753

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

PKD 2 – 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

PKD 3 – 58.11.Z Wydawanie książek

Dane wpisane do KRS

JANKOWSKI PULCHNY GÓRCZAK sp. z o.o. S.K.A.

Spółka JANKOWSKI PULCHNY GÓRCZAK sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426442
 • REGON – 146200384
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-07-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-03

Dane adresowe firmy JANKOWSKI PULCHNY GÓRCZAK sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Białołęcka 259

Miejscowość – 03-253 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.328091
Długość geogr. – 21.02696

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Dane wpisane do KRS

MKM GROUP sp. z o.o.

Spółka MKM GROUP sp. z o.o. / siedziba Suwałki

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426458
 • REGON – 200710540
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-03

Dane adresowe firmy MKM GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Suwałki

Ulica – Szczecińska 15

Miejscowość – 16-400 Suwałki

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.09325
Długość geogr. – 22.941151

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 2 – 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Dane wpisane do KRS

KWARKI sp. z o.o.

Spółka KWARKI sp. z o.o. / siedziba Konstancin-Jeziorna

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426511
 • REGON – 146204235
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-03

Dane adresowe firmy KWARKI sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Konstancin-Jeziorna

Ulica – Słoneczna 16

Miejscowość – 05-520 Konstancin-Jeziorna

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.116199
Długość geogr. – 21.1498

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie

PKD 2 – 01.2 Uprawa roślin wieloletnich

PKD 3 – 01.30.Z Rozmnażanie roślin

Dane wpisane do KRS

MERKURY DEVELOPMENT sp. z o.o. sp.k.

Spółka MERKURY DEVELOPMENT sp. z o.o. sp.k. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000425940
 • REGON – 21917819
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-07-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-03

Dane adresowe firmy MERKURY DEVELOPMENT sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Legnicka 55 2

Miejscowość – 54-203 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.124681
Długość geogr. – 16.98841

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

PKD 2 – 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

PKD 3 – 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

Dane wpisane do KRS

BILBO VENDING sp. z o.o.

Spółka BILBO VENDING sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426516
 • REGON – 146201981
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-03

Dane adresowe firmy BILBO VENDING sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Pańska 98 101

Miejscowość – 00-837 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.231371
Długość geogr. – 20.99055

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

PKD 2 – 10.3 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

PKD 3 – 10.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Dane wpisane do KRS

PARK WIATROWY TOLKOWIEC sp. z o.o.

Spółka PARK WIATROWY TOLKOWIEC sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426533
 • REGON – 146200361
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-03

Dane adresowe firmy PARK WIATROWY TOLKOWIEC sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Marynarska 11

Miejscowość – 02-674 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.180481
Długość geogr. – 20.99589

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

PKD 2 – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 3 – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

Dane wpisane do KRS

BOARDMEDIA POLAND sp. z o.o.

Spółka BOARDMEDIA POLAND sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426386
 • REGON – 146200562
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-03

Dane adresowe firmy BOARDMEDIA POLAND sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Ken 46 U4

Miejscowość – 02-797 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.14204
Długość geogr. – 21.07478

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

KRAKFARM sp. z o.o.

Spółka KRAKFARM sp. z o.o. / siedziba Niepołomice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426605
 • REGON – 122608856
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-03

Dane adresowe firmy KRAKFARM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Niepołomice

Ulica – Diesla 5

Miejscowość – 32-005 Niepołomice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.023615
Długość geogr. – 20.197499

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

PKD 2 – 46.45 Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

PKD 3 – 46.46 Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Dane wpisane do KRS

MERCEDES AUTOCENTRUM ADRIAN BERNAT S.K.A.

Spółka MERCEDES AUTOCENTRUM ADRIAN BERNAT S.K.A. / siedziba Makoszyn

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426070
 • REGON – 260587676
 • NIP – 6572906609

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-07-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-03

Dane adresowe firmy MERCEDES AUTOCENTRUM ADRIAN BERNAT S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Makoszyn

Ulica – 113E

Miejscowość – 26-004 Bieliny

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.82889
Długość geogr. – 20.9561

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

PKD 2 – 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

PKD 3 – 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Dane wpisane do KRS

ENERGIA A + sp. z o.o.

Spółka ENERGIA A + sp. z o.o. / siedziba Żyrardów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426621
 • REGON – 146199882
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-03

Dane adresowe firmy ENERGIA A + sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Żyrardów

Ulica – Mireckiego 59

Miejscowość – 96-300 Żyrardów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.046249
Długość geogr. – 20.46081

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.14.Z Handel energią elektryczną

PKD 2 – 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

PKD 3 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Dane wpisane do KRS

MYBIKE.PL sp. z o.o.

Spółka MYBIKE.PL sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000426422
 • REGON – 122610936
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-03

Dane adresowe firmy MYBIKE.PL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Emaus 14 8

Miejscowość – 30-201 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.054369
Długość geogr. – 19.91515

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

PKD 2 – 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

PKD 3 – 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Dane wpisane do KRS